Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Alerta de rebrot a L'Hospitalet

S’ha detectat als barris del nord de L’Hospitalet, concretament a Collblanc, la Torrassa i les Planes, un increment de nous casos de coronavirus que obliga a reforçar les mesures de protecció.

L'ús de mascareta és obligatori en tots els espais públics tant oberts com tancats i la seva no utilització serà sancionada. 
Des del 12 de juliol, les zones esportives a l'aire lliure resten tancades i el seu ús prohibit.
https://coronavirus.l-h.cat/coronavirus.aspx

A partir de demà, 9 de juliol, la mascareta serà obligatòria a l’aire lliure a Catalunya

Obligatorietat de portar mascareta: per a totes les persones majors de sis anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

A la via pública i en espais exteriors.
En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic.
Al transport públic.

No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

L'ús obligatori de la mascareta inclou als majors de sis anys. L'
incompliment podrà ser sancionat amb una multa de 100 euros.

Webinars divulgatius del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Al canal de Youtube del CSIC podeu trobar les últimes videoconferències realitzades per aquest organisme d'investigació i que han tractat sobre el confinament, l'impacte social de la pandèmia o el seu tractament i les vacunes, entre altres temes.

Avui, 1 de juliol, a les 20.15 hores  podeu veure la conferència "Salut y Medioambiente: Un binomio inseparable". També podeu recuperar totes les xerrades anteriors. 
https://www.youtube.com/channel/UCCzO-Rkos3KuKOfssqcjaqw30/06/2020 Últimes dades d'incidència a nivell mundial de la COVID-19 de la John Hopkins

Realitzen un seguiment de la difusió COVID-19 en temps real en un tauler interactiu amb les dades disponibles per a la seva descàrrega. També estan creant un model de la propagació del virus.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


El Centre per a la Ciència i l'enginyeria de sistemes (CSSE) és un col·lectiu de recerca ubicat dins del Departament d'Enginyeria Civil i de Sistemes (CASE) de la Universitat Johns Hopkins.

Recursos sobre COVID-19 per periodistes i divulgadors científics

Des de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), juntament amb la Unitat de Cultura Científica (UCC+i) d’ISGlobal, han preparat una sèrie de recursos sobre COVID-19 que poden ser útils per comunicadors, periodistes i divulgadors científics.
https://www.accc.cat/2020/03/23/13-recursos-sobre-covid-19-per-periodistes-i-divulgadors-cientifics/


L’IDIBELL implica la ciutadania amb l’enquesta «La salut en temps de confinament per coronavirus»

L’enquesta forma part d’un projecte d’investigació més ampli, tot just iniciat, que té per objectiu estudiar els efectes de la COVID-19 en, entre d’altres, la salut física i mental, els hàbits alimentaris, la conducta de joc, les addiccions, el consum cultural o les fonts d’informació en temes de salut i ciència. Per a dur-lo a terme, la participació de la ciutadania és i serà un element crucial.
L’enquesta, que es difon just després del confinament, és anònima i requereix uns 30 minuts per a ser completada: http://is.gd/covid19idibell

MÉS INFORMACIÓ

Pla de represa o nova normalitat

A partir de les 00.00h del 19 de juny comença a L'Hospitalet l’etapa de represa o nova normalitat.
Si vols conèixer les mesures que l'Ajuntament ha adoptat per fer front a la Covid-19 consulta
Guia de mesures | Infografia resum | Les mesures en xifres | L'evolució en xifres
Consulteu tota la informació a: https://coronavirus.l-h.cat/coronavirus.aspx

FASE 3 a L'Hospitalet a partir del 18 de juny

La ciutadania de L'Hospitalet podrà circular lliurement per tot Catalunya sense limitacions d’horari, vegades o temps, en grups de fins a 20 persones.
L'ús de mascareta serà obligatori per als majors de 6 anys a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat  obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat de dos metres.
Es permeten les reunions de fins a un màxim de 20 persones amb les mesures de seguretat. El límit de persones no s'aplica a les persones que conviuen. Les reunions es poden fer als domicilis, a les zones comunes dels edificis, al carrer, etc.
A peu, cal circular preferentment per la dreta i respectar la senyalització amb mesures de distanciament que hi ha per tota la ciutat.
Al transport públic, l'ús de mascaretes que cobreixin nas i boca serà obligatori.
MÉS INFORMACIÓ:

Informació sobre la detecció precoç de les persones amb COVID-19

La detecció precoç de les persones amb COVID-19 i la ràpida identificació i aïllament dels contactes estrets és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.
Amb l’inici del procés de desconfinament, s’amplien les situacions que impliquen contacte social i, per tant, augmenta el risc de propagació del virus.

Durant el confinament total de la població, el risc de contagi es reduïa considerablement perquè la possibilitat de tenir contacte amb persones amb qui no es convivia es limitava a situacions puntuals.

MÉS INFORMACIÓ


FASE 2 a L'Hospitalet a partir del 8 de juny

La ciutadania de L'Hospitalet podrà circular lliurement per la regió sanitària de Barcelona sense limitacions d’horari, vegades o temps, en grups de fins a 15 persones.Es manté l'horari preferent per a la gent gran de 10h a 12h i de 19h a 20h.

Veure Regió Sanitària Barcelona

Com dibuixar el coronavirus

Amb l'ús de programari de modelització, científics i il·lustradors han començat a visualitzar el coronavirus, convertint-lo en quelcom que es pot veure, entendre. Ens imaginem el virus com una esfera que irradia punxes vermelles, però per què? Alguns elements d’aquestes visualitzacions es basen en la forma en què apareix el coronavirus al microscopi, i d’altres són opcions que es  fan com a un exercici de llicència artística.
Rebeca Frumkin, publica aquest interessant article entre la ciència i l'art a la revista The Paris Review.

Veure article:

Últimes dades d'incidència a nivell mundial de la COVID-19 de la John Hopkins

Realitzen un seguiment de la difusió COVID-19 en temps real en un tauler interactiu amb les dades disponibles per a la seva descàrrega. També estan creant un model de la propagació del virus.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6El Centre per a la Ciència i l'enginyeria de sistemes (CSSE) és un col·lectiu de recerca ubicat dins del Departament d'Enginyeria Civil i de Sistemes (CASE) de la Universitat Johns Hopkins.

FASE 1 a L'Hospitalet.(regió sanitària Metropolitana Sud) a partir del 25 de maig

La ciutadania de L'Hospitalet podrà circular lliurement per la regió sanitària Metropolitana Sud (Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i L'Hospitalet) sense limitacions d’horari, excepte per a les passejades i l’esport individual, que continuen les franges horàries:
Menors de 14  anys: de 12 h a 19 h (Resta prohibit l'ús de parcs infantils).
Majors de 14  anys: de 6 h a 10 h i de 20 h a 23 h (L'esport ha de ser sense contacte i sense elements compartits)
Majors de 70 anys i dependents: de 10 h a 12 h i de 19 h a 20 h.


L'ús de mascareta serà obligatori per als majors de 6 anys a la via pública.
Es permeten les reunions de fins a un màxim de 10 persones amb les mesures de seguretat.
Només és possible desplaçar-se a altres regions sanitàries per motius sanitaris, laborals.
A peu, cal circular preferentment per la dreta. Al transport públic, l'ús de mascaretes que cobreixin nas i boca serà obligatori.
Més infomació:
https://coronavirus.l-h.cat/coronavirus.aspx

El BOE publica l'obligatorietat de portar mascareta als espais públics

Ordre SND / 422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Article 1. Objecte.
La present ordre té per objecte regular l'ús obligatori de mascareta per part de la població.

A l'efecte del qual disposa la present ordre, s'entén complerta l'obligació a què es refereix l'apartat anterior mitjançant l'ús de qualsevol classe de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Article 2. Subjectes obligats.
1. Queden obligats a l'ús de mascaretes en els espais assenyalats en l'article 3 les persones de sis anys en endavant.
2. L'obligació continguda en el paràgraf anterior no és exigible en els següents supòsits:
a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.
b) Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en què, per la mateixa naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
d) Causa de força major o situació de necessitat.


Article 3. Espais en què resulta obligatori l'ús de mascareta.
L'ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.
Les biblioteques i el Museu de L’Hospitalet treballen per obrir el servei

L’Hospitalet ha entrat avui en la flexibilització de la fase 0, que també permet l’accés als comerços sense cita prèvia, el funcionament dels centres de culte amb un terç de l’aforament i la flexibilització de les vetlles funeràries, que podran reunir fins a deu persones.

Les biblioteques i el Museu de L’Hospitalet, tancats des del 13 de març a causa de la crisi sanitària, estan treballant per readaptar les instal·lacions i adequar-les per a la reobertura segons les indicacions de la fase de desescalada.
MÉS INFORMACIÓ:


A quina regió sanitària i en quina fase de desconfinament està el meu municipi?

Web Coronavirus Noticias

En aquesta pàgina web trobareu informació actualitzada al dia sobre la COVID-19. Coronavirus Grip Notícies, consulta les novetats de la COVID-19 a Espanya i la resta del Món.
A més a més trobareu tota mena d'informació a les diferents seccions, com ara recomanacions, curiositats, cursos per a fer en línia, i com fer reclamacions, demanar ajuts, etc.
El projecte de Coronavirus Grip Notícies és un mitjà nadiu digital dirigit per l'equip de Màrqueting & Comunicació d'Openhost.

https://www.coronavirusgripe.com/


Rentat de mans, guants i SARS-CoV-2

Segons el Departament de Salut, l'ús de guants no està recomanat a la població general en les sortides al carrer, ja que la neteja adequada i freqüent de mans és més eficaç com a mesura de protecció.

Utilitzar guants durant molt de temps fa que s'embrutin i poden contaminar-se. Et pots infectar si et toques la cara amb uns guants que estiguin contaminats. Treure els guants sense contaminar-les mans no és senzill. La prevenció més eficaç és rentar-se les mans sovint, sobretot abans de sortir de casa i un cop tornem del carrer.

És recomanable utilitzar guants quan anem a comerços, quan triem fruita i verdura, tal com fèiem fins ara, abans de la COVID-19.
Aquest vídeo del departament de Salut de la Generalitat ho aclareix en dos minuts.

Algunes regions de l'estat passen a la fase 1 de desconfinament a partir de dilluns, 11 de maig

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicat aquest dissabte, 9 de maig,  l'ordre que regula la flexibilització de les mesures de restricció de moviments i activitats de la fase 1 del pla de desescalada, que s'estendrà a partir de dilluns per bona part del territori i una mica més de la meitat de la població.Catalunya, Madrid i Castella Lleó, amb algunes petites excepcions, continuen a la fase 0.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-S-2020-129.pdf

El coronavirus, els cignes negres i els rinoceronts grisos

La revista Mètode publica aquest mes de maig, entre d'altres, aquest interessant article de reflexió sobre la covid-19 del Dr. Joandomènec Ros, Catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona).

"Aquests dies encara cueja el debat sobre si els científics han de dictar la política (sanitària, en relació amb la pandèmia desfermada pel coronavirus) o s’han de limitar a assessorar i han de ser els polítics els que, convenientment ensinistrats, facin les lleis i organitzin la logística per resoldre aquesta i altres problemàtiques de base científica. La meva experiència de molts anys d’assessorar polítics nostrats i forans sobre temes de medi ambient m’ha ensenyat que a aquest dilema li falta una faceta."
joandmènec Ros

Veure article
Guia de mesures adoptades per fer front al coronavirus Covid-19 a L'Hospitalet

L'Ajuntament de L'Hospitalet ha publicat aquesta guia on s'expliquen les mesures de tipus, social, sanitari, educatiu, econòmic, cultural, etc.
Les podeu consultar a aquest enllaç. https://lh-on.cat/documents/MESURES_covid_2020_CAT.pdf

També us podeu descarregar un cartell amb les recomanacions per a l’obertura d’establiments, locals i comerços de menys de 400 m2 a: CARTELL

Trobareu tota la informació actualitzada sobre la covid-19 a L'Hospitalet a: https://coronavirus.l-h.cat/

"Història d'un assaig", un documental en confinament

Ahir el programa Sense Ficció de TV3 va emetre aquest documental que  mostra com en les actuals circumstàncies es porta a terme un assaig clínic per a poder combatre la covid-19.
Seguiment de l'assaig clínic pioner que s'ha posat en marxa a l'Hospital Germans Trias i Pujol, dirigit pel Dr. Oriol Mitjà. L'equip del documental ha obtingut un accés exclusiu als equips que lidera i coordina.

Veure documental:

Un modelo matemático propuesto hace un siglo y sus versiones modernas están ayudando a frenar la propagación de la COVID-19.

Podeu llegir aquest article en obert publicat a la revista Investigación i Ciencia del mes de maig.
En aquest article, Bartolo Luque, físic i professor de matemàtiques de la Universitat Politécnica de Madrid; Fernando Ballesteros, físic de l'Observatorio Astronómico de la UV, i Octavio Miramontes, físic i investigador de la UNAM, expliquen com funcionen els models per a seguir l'evolució d'una pandemia.

Veure article


El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat les normes de desconfinament de la fase 0

A partir d'avui dilluns poden obrir el petit comerç i les perruqueries, i es podrà recollir menjar preparat als bars i restaurants. Tot amb unes estrictes mesures de protecció.

Les condicions generals d'obertura són:  Podran obrir els negocis de menys de 400 metres quadrats. Sempre amb reserva prèvia.
Es poden recollir les comandes fetes per telèfon o per internet.
Horari preferent per a la gent gran.
El local s'ha de netejar dos cops al dia i els uniformes cada dia.
Cal garantir la distància de seguretat entre venedor i client. Si no és possible, s'han d'instal·lar mampares.
Si algú s'ha d'esperar, ho ha de fer fora de la botiga.
Els comerços hauran d'oferir a l'entrada gel hidroalcohòlic.


Disposició 4767 del BOE que regula com es pot sortir a passejar i a fer esport a partir del 2 de maig

Avui divendres s'ha publicat l'ordre ministerial al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) on es detallen totes les condicions en què es pot sortir a passejar i a fer esport a partir del 2 de maig.
Franges horàries
:

De 6.00 a 10.00 h i de 20.00 a 23.00 h
Passejades i pràctica d'esport individual per a adolescents de 14 a 18 anys i adults fins a setanta anys sense problemes de mobilitat. Es podrà passejar amb una persona amb la qual convivim, com a màxim a un kilòmetre del domicili.

De 10.00 a 12.00 h i de 19 .00a 20.00 h
Més grans de setanta anys i persones dependents que requereixin sortir acompanyades d'un cuidador.

De 12.00 a 19.00 h
Menors de catorze anys. Un cop al dia durant una hora com a màxim. Fins a tres menors acompanyats d'un adult.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf

La cursa per a les vacunes contra el coronavirus: una guia gràfica

La prestigiosa revista científica Nature ha publicat amb data 28 d'abril les vuit maneres en què els científics esperen proporcionar immunitat a SARS-CoV-2.


Els equips de recerca en empreses i universitats de tot el món estan desenvolupant més de 90 vacunes contra SARS-CoV-2. Els investigadors estan estudiant diferents tecnologies, algunes de les quals no s'havien utilitzat abans en una vacuna amb llicència. Almenys sis grups ja han començat a injectar formulacions a voluntaris en assaigs de seguretat; d’altres han començat a provar en animals. La guia gràfica de Nature explica cada disseny de la vacuna.

Veieu l'article:

Comunicat de L'Associació Espanyola de Pediatria

L'Associació Espanyola de Pediatria, AEP ha remès un comunicat intern als professionals pediatres i altres metges, amb el títol "Alerta sobre casos de xoc pediàtric" i volen aclarir algunes qüestions que podeu veure en el següent enllaç.

https://www.aeped.es/noticias/informacion-las-familias-respecto-al-comunicado-interno-alerta-sobre-casos-shock-pediatrico


Recomanacions per donar suport emocional a nens, nenes

Des de l'associació  REA  donen suport a les famílies en la crisi COVID-19 i han realitzat diverses infografies amb material que pot ser del vostre interès.
A més a més, a la seva pàgina trobareu moltíssims recursos de suport a les famílies.

http://www.asociacionrea.org/
Infografia sobre el SARS-CoV-2


La col·laboració entre Joan Carles Escolano i la Dra. Gemma Marfany de la Universitat de Barcelona ha fet possible la versió catalana d'aquesta infografia divulgativa i rigorosament científica  que podeu descarregar a 1-47c3-905f-8fff1cf501c1.filesusr.com/ugd/e386dc_9c7
Compartiu-la!


Llibre gratuït: 123 preguntes sobre el coronavirus

A la web: https://boticariagarcia.com/ us podreu descarregar aquest llibre de forma completament gratuïta. És un recull de tota mena d'informació sobre el SARS-CoV-2. El llibre està organitzat en format: pregunta-resposta, de manera molt senzilla i amena, però alhora amb moltíssim rigor.
També podeu donar una ullada a la interessant web Boticaria García, on trobareu tota mena d'articles relacionats amb la salut, la nutrició i més.

https://boticariagarcia.com/

El BOE publica les condicions per a que els menors de 14 anys puguin sortir al carrer

A partir de diumenge, 26 d'abril, una persona adulta podrà sortir amb tres nens alhora, com a màxim i aquesta persona serà responsable de què es compleixin les condicions de seguretat, especialment el respecte a la distància de 2 metres com a mínim.

Es podrà fer un passeig diari d'una hora de durada com a màxim, i la distància al domicili propi no podrà excedir d'un kilòmetre. Aquest passeig es farà entre les 09.00 i les 21.00 hores.
Queden exclosos els menors que presentin símptomes de coronavirus.

En el cas que la persona responsable no sigui la tutora legal, haurà de tenir una autorització prèvia.

La COVID-19 i el costat fosc de la promiscuïtat de la vida

Interessantíssim article del Dr. Juli Peretó per a la revista Mètode.

"La humanitat de l’antropocè afronta reptes fabulosos, com la crisi climàtica o l’emergència de noves malalties que, embarcades en avions, es globalitzen ràpidament. Com afirma Sir Martin Rees (2018), no tenim on amagar-nos si hi ha una pandèmia o un col·lapse econòmic o en el subministrament d’aliments. Per afrontar aquests reptes ens cal repensar molts aspectes de la nostra vida quotidiana, de les nostres escales de valors, de les nostres pràctiques econòmiques i culturals, en fi, de la nostra coexistència amb la resta de la natura i, especialment, del nostre respecte pels animals no humans. La vida és promíscua i això ha modelat la biodiversitat al llarg de l’evolució, incloent-hi els humans. Però la nostra responsabilitat com a espècie conscient és evitar que el costat fosc d’aquesta promiscuïtat provoqui danys i dolors evitables. Aprenem de la pandèmia de COVID-19 per anticipar-nos a la propera zoonosi que, qui ho sap, pot ser encara més devastadora."
https://metode.cat/revistes-metode/opinio/covid-19-i-costat-fosc-promiscuitat-vida.html?_ga=2.35180641.1197268750.1587716965-1201243349.1587481655
Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València (Espanya), vicedirector de l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes I2SysBio (Universitat de València – CSIC), membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i soci fundador de Darwin Bioprospecting Excellence, SL (Parc Científic de la Universitat de València). Explica metabolisme als estudiants de biotecnologia i, com a membre del grup de Biotecnologia i Biologia Sintètica, els seus interessos investigadors inclouen la bioprospecció, la modelització metabòlica i la història de les idees sobre l’origen natural i la síntesi artificial de vida.

Origen del coronavirus SARS-CoV-2 a la llum de l'evolució.

Un dels temes que està generant major desinformació és el relatiu a l'origen del SARS-CoV-2. Així, els conspiranoics més imaginatius han afirmat que és un virus artificial, fabricat en un laboratori.
En aquest article, els científics Carlos Briones i Juli Paretó aporten dades que aclareixen els orígens del SARS-CoV-2.

Científic Titular del CSIC i Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología, Centro de Astrobiología (INTA-CSIC)
Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular i investigador del Instituto de Biologia Integrativa de Sistemas I2SysBio (Universitat de València-CSIC), Universitat de València

Un projecte de l'CSIC i el CNIO farà servir l'ADN polimerasa del virus phi29 per detectar el coronavirus SARS-Cov-2

Les propietats d'amplificació d'ADN d'aquest enzim, una de les fites de la ciència espanyola, són la base per aconseguir un mètode de detecció del coronavirus de la Covid-19 que sigui ràpid (menys d'una hora), senzill i aplicable in situ.
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/un-proyecto-del-csic-y-el-cnio-usara-la-adn-polimerasa-del-virus-phi29-para


El Govern rectifica i els menors de 14 anys podran sortir a passejar a partir de el cap de setmana

Amb aquesta decisió, a partir del 26 d'abril, les sortides dels nens menors fins a catorze anys no es limitaran a poder acompanyar a un adult a activitats permeses com anar a supermercat, farmàcies o bancs. El Ministre Salvador Illa ha precisat que "donar passejos" és "donar passejos" i que en els pròxims dies es regularan les condicions.
Veieu la notícia completa a la Vanguardia.

Vídeo de divulgació científica per ensenyar de forma visual i senzilla com es diagnostica la presència del nou coronavirus SARS-CoV-2

En aquest vídeo Lluís Montoliu explica de manera divulgativa la tècnica de RT-PCR (transcriptasa reversa i reacció de la polimerasa en cadena). Com es converteix l'ARN del virus a ADN i com s'amplifica després aquest ADN per detectar-ho.

 

També us recomanem, si us interessa l'edició genètica, què veieu
la Conferència on-line  "Editando Genomas con las herramientas CRISPR" del mateix Lluís Montoliu o bé que us subscriviu al seu canal de YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCkjdeH9p8fEJSkTMMXzkb_A/feed

El Dr. Lluís Montoliu és Investigador Científic del CSIC, al Departamento de Biologia Molecular y Celular al  Centro  Nacional de Biotecnología  (CNB-CSIC)

Pla de Sortida al carrer d’infants i adolescents

Salut difon les mesures de prevenció que caldrà prendre quan els infants i adolescents puguin sortir al carrer.
El Pla preveu que els infants i adolescents puguin sortir a l’aire lliure  de forma controlada, regulada, segura, limitada en el temps, esglaonada i supervisada per adults.

Cal estar atents perquè, quan es compleixin les condicions adequades en relació amb la pandèmia de la COVID-19, s’anunciarà la data a partir de la qual podran sortir al carrer els infants i adolescents.


Més informació
Maldita Ciencia - Mentides, falsedats i desinformació sobre la Covid-19

Especial coronavirus. Consells de prevenció, preguntes i respostes i rumors sobre COVID-19. 
Eines periodístiques perquè no te la colin: Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia, Maldito Dato y Maldita Tecnología.

maldita.es és un mitjà de comunicació independent i sense ànim de lucre. Lluitem contra la desinformació recolzant-nos en la nostra comunitat de maleïts i maleïdes, la tecnologia i l'educació.

https://maldita.es/


¿Per què el MMS no pot curar la COVID–19?

És important que llegiu aquest interessant article de Xavier Giménez Font, de data 9 d'abril per a la revista Investigación i Ciencia, on s'evidencia que el  MMS no és més que un altre producte de la pseudociència.
El Dr. Xavier Giménez Font comenta que des d'un punt de vista científic, no és possible que funcionin com a medicaments, i a més a més són potencialment perillosos.

El MMS és una barreja de dos compostos: les substàncies denominades clorit sòdic i àcid cítric. La primera és un sòlid granulós blanquinós, mentre que el segon és un àcid feble molt present en certs aliments.
La preparació de la barreja es realitza dissolent en aigua, i en aquest format se subministra. Es tracta llavors d'un preparat denominat "clorit sòdic acidificat", també conegut mitjançant les sigles del seu nom en llengua anglesa, ASC.

https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/por-qu-el-mms-no-puede-curar-la-covid-19-18519

El Doctor Francesc Xavier Gimenez Font,  és docent, investigador i divulgador científic. Doctor per la Universitat de Barcelona, 1991.  Professor Titular de la UB des del 1993.  Estades de Recerca a Perugia (Itàlia), París (França) i Berkeley (USA). És  autor d’uns 100 articles de recerca, 120 articles de divulgació científica, el llibre de divulgació “L’Aire que respirem” (Edicions UB, Barcelona, 2013).


Ha estat ponent en dues conferències de Pessics de Ciència, podeu veure-les aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=3oRJf6LEvug&t=768s
https://www.youtube.com/watch?v=UKEhCROFrhk&t=24s

Cuideu la vostra salut emocional a través de l'app GestioEmocional.Cat

Podràs fer una avaluació de la teva salut mental, disposar d'eines per gestionar els símptomes de malestar, accedir a recursos professionals de salut mental i rebre indicacions i consells sobre què cal fer en cada situació. L’aplicació et proporciona un seguit de preguntes que t’ajudaran a millorar el teu estat d’ànim i, en el cas que fos necessari, se’t facilitarà l’atenció amb un professional.
Hi pots accedir a través d’aquest enllaç: GestioEmocional.cat  Un cop a dins, se t’avaluarà el teu estat emocional. Has de pensar que la por, l’angoixa, la preocupació o la tristor són emocions normals davant la situació d’alerta sanitària que estem vivint ara com ara. L’eina t’estudiarà i et determinarà quines són les teves necessitats.


Retrats del coronavirus SARS-CoV-2.

La percepció del coronavirus causant de la COVID-19 als mitjans.

Des del grup Neuro-Com, del departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB, estan desenvolupant,  juntament amb RTVE, una recerca que versa sobre la percepció i l’emoció de la ciutadania vers les imatges que es fan servir per il·lustrar el coronavirus SARS-CoV-2, causant de la COVID-19, en diversos mitjans de comunicació. Estan fent una enquesta i necessiten la màxima participació possible.

L’objectiu és extraure conclusions per millorar el rigor informatiu, la qualitat de divulgació científica i donar eines als professionals de la comunicació per tenir en compte l’efecte emocional que la representació visual d’aquesta pandèmia pot tenir a la societat.

Per participar en aquesta recerca, cal contestar una enquesta de 15-20 minuts.

L’enllaç a l’enquesta es troba aquí: https://bit.ly/2xkJCUY

És una mica llarga, però necessitem tota la informació que demanem per tal d’extraure conclusions representatives. També necessitem una participació massiva.