Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Alerta de rebrot a L'Hospitalet

S’ha detectat als barris del nord de L’Hospitalet, concretament a Collblanc, la Torrassa i les Planes, un increment de nous casos de coronavirus que obliga a reforçar les mesures de protecció.

L'ús de mascareta és obligatori en tots els espais públics tant oberts com tancats i la seva no utilització serà sancionada. 
Des del 12 de juliol, les zones esportives a l'aire lliure resten tancades i el seu ús prohibit.
https://coronavirus.l-h.cat/coronavirus.aspx

A partir de demà, 9 de juliol, la mascareta serà obligatòria a l’aire lliure a Catalunya

Obligatorietat de portar mascareta: per a totes les persones majors de sis anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

A la via pública i en espais exteriors.
En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic.
Al transport públic.

No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

L'ús obligatori de la mascareta inclou als majors de sis anys. L'
incompliment podrà ser sancionat amb una multa de 100 euros.

Webinars divulgatius del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Al canal de Youtube del CSIC podeu trobar les últimes videoconferències realitzades per aquest organisme d'investigació i que han tractat sobre el confinament, l'impacte social de la pandèmia o el seu tractament i les vacunes, entre altres temes.

Avui, 1 de juliol, a les 20.15 hores  podeu veure la conferència "Salut y Medioambiente: Un binomio inseparable". També podeu recuperar totes les xerrades anteriors. 
https://www.youtube.com/channel/UCCzO-Rkos3KuKOfssqcjaqw30/06/2020 Últimes dades d'incidència a nivell mundial de la COVID-19 de la John Hopkins

Realitzen un seguiment de la difusió COVID-19 en temps real en un tauler interactiu amb les dades disponibles per a la seva descàrrega. També estan creant un model de la propagació del virus.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


El Centre per a la Ciència i l'enginyeria de sistemes (CSSE) és un col·lectiu de recerca ubicat dins del Departament d'Enginyeria Civil i de Sistemes (CASE) de la Universitat Johns Hopkins.

Recursos sobre COVID-19 per periodistes i divulgadors científics

Des de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), juntament amb la Unitat de Cultura Científica (UCC+i) d’ISGlobal, han preparat una sèrie de recursos sobre COVID-19 que poden ser útils per comunicadors, periodistes i divulgadors científics.
https://www.accc.cat/2020/03/23/13-recursos-sobre-covid-19-per-periodistes-i-divulgadors-cientifics/


L’IDIBELL implica la ciutadania amb l’enquesta «La salut en temps de confinament per coronavirus»

L’enquesta forma part d’un projecte d’investigació més ampli, tot just iniciat, que té per objectiu estudiar els efectes de la COVID-19 en, entre d’altres, la salut física i mental, els hàbits alimentaris, la conducta de joc, les addiccions, el consum cultural o les fonts d’informació en temes de salut i ciència. Per a dur-lo a terme, la participació de la ciutadania és i serà un element crucial.
L’enquesta, que es difon just després del confinament, és anònima i requereix uns 30 minuts per a ser completada: http://is.gd/covid19idibell

MÉS INFORMACIÓ

Pla de represa o nova normalitat

A partir de les 00.00h del 19 de juny comença a L'Hospitalet l’etapa de represa o nova normalitat.
Si vols conèixer les mesures que l'Ajuntament ha adoptat per fer front a la Covid-19 consulta
Guia de mesures | Infografia resum | Les mesures en xifres | L'evolució en xifres
Consulteu tota la informació a: https://coronavirus.l-h.cat/coronavirus.aspx

FASE 3 a L'Hospitalet a partir del 18 de juny

La ciutadania de L'Hospitalet podrà circular lliurement per tot Catalunya sense limitacions d’horari, vegades o temps, en grups de fins a 20 persones.
L'ús de mascareta serà obligatori per als majors de 6 anys a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat  obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat de dos metres.
Es permeten les reunions de fins a un màxim de 20 persones amb les mesures de seguretat. El límit de persones no s'aplica a les persones que conviuen. Les reunions es poden fer als domicilis, a les zones comunes dels edificis, al carrer, etc.
A peu, cal circular preferentment per la dreta i respectar la senyalització amb mesures de distanciament que hi ha per tota la ciutat.
Al transport públic, l'ús de mascaretes que cobreixin nas i boca serà obligatori.
MÉS INFORMACIÓ:

Informació sobre la detecció precoç de les persones amb COVID-19

La detecció precoç de les persones amb COVID-19 i la ràpida identificació i aïllament dels contactes estrets és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.
Amb l’inici del procés de desconfinament, s’amplien les situacions que impliquen contacte social i, per tant, augmenta el risc de propagació del virus.

Durant el confinament total de la població, el risc de contagi es reduïa considerablement perquè la possibilitat de tenir contacte amb persones amb qui no es convivia es limitava a situacions puntuals.

MÉS INFORMACIÓ


FASE 2 a L'Hospitalet a partir del 8 de juny

La ciutadania de L'Hospitalet podrà circular lliurement per la regió sanitària de Barcelona sense limitacions d’horari, vegades o temps, en grups de fins a 15 persones.Es manté l'horari preferent per a la gent gran de 10h a 12h i de 19h a 20h.

Veure Regió Sanitària Barcelona

Com dibuixar el coronavirus

Amb l'ús de programari de modelització, científics i il·lustradors han començat a visualitzar el coronavirus, convertint-lo en quelcom que es pot veure, entendre. Ens imaginem el virus com una esfera que irradia punxes vermelles, però per què? Alguns elements d’aquestes visualitzacions es basen en la forma en què apareix el coronavirus al microscopi, i d’altres són opcions que es  fan com a un exercici de llicència artística.
Rebeca Frumkin, publica aquest interessant article entre la ciència i l'art a la revista The Paris Review.

Veure article:

Últimes dades d'incidència a nivell mundial de la COVID-19 de la John Hopkins

Realitzen un seguiment de la difusió COVID-19 en temps real en un tauler interactiu amb les dades disponibles per a la seva descàrrega. També estan creant un model de la propagació del virus.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6El Centre per a la Ciència i l'enginyeria de sistemes (CSSE) és un col·lectiu de recerca ubicat dins del Departament d'Enginyeria Civil i de Sistemes (CASE) de la Universitat Johns Hopkins.

FASE 1 a L'Hospitalet.(regió sanitària Metropolitana Sud) a partir del 25 de maig

La ciutadania de L'Hospitalet podrà circular lliurement per la regió sanitària Metropolitana Sud (Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i L'Hospitalet) sense limitacions d’horari, excepte per a les passejades i l’esport individual, que continuen les franges horàries:
Menors de 14  anys: de 12 h a 19 h (Resta prohibit l'ús de parcs infantils).
Majors de 14  anys: de 6 h a 10 h i de 20 h a 23 h (L'esport ha de ser sense contacte i sense elements compartits)
Majors de 70 anys i dependents: de 10 h a 12 h i de 19 h a 20 h.


L'ús de mascareta serà obligatori per als majors de 6 anys a la via pública.
Es permeten les reunions de fins a un màxim de 10 persones amb les mesures de seguretat.
Només és possible desplaçar-se a altres regions sanitàries per motius sanitaris, laborals.
A peu, cal circular preferentment per la dreta. Al transport públic, l'ús de mascaretes que cobreixin nas i boca serà obligatori.
Més infomació:
https://coronavirus.l-h.cat/coronavirus.aspx

El BOE publica l'obligatorietat de portar mascareta als espais públics

Ordre SND / 422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
Article 1. Objecte.
La present ordre té per objecte regular l'ús obligatori de mascareta per part de la població.

A l'efecte del qual disposa la present ordre, s'entén complerta l'obligació a què es refereix l'apartat anterior mitjançant l'ús de qualsevol classe de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.

Article 2. Subjectes obligats.
1. Queden obligats a l'ús de mascaretes en els espais assenyalats en l'article 3 les persones de sis anys en endavant.
2. L'obligació continguda en el paràgraf anterior no és exigible en els següents supòsits:
a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.
b) Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en què, per la mateixa naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.
d) Causa de força major o situació de necessitat.


Article 3. Espais en què resulta obligatori l'ús de mascareta.
L'ús de mascareta serà obligatori a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.
Les biblioteques i el Museu de L’Hospitalet treballen per obrir el servei

L’Hospitalet ha entrat avui en la flexibilització de la fase 0, que també permet l’accés als comerços sense cita prèvia, el funcionament dels centres de culte amb un terç de l’aforament i la flexibilització de les vetlles funeràries, que podran reunir fins a deu persones.

Les biblioteques i el Museu de L’Hospitalet, tancats des del 13 de març a causa de la crisi sanitària, estan treballant per readaptar les instal·lacions i adequar-les per a la reobertura segons les indicacions de la fase de desescalada.
MÉS INFORMACIÓ:


A quina regió sanitària i en quina fase de desconfinament està el meu municipi?

Web Coronavirus Noticias

En aquesta pàgina web trobareu informació actualitzada al dia sobre la COVID-19. Coronavirus Grip Notícies, consulta les novetats de la COVID-19 a Espanya i la resta del Món.
A més a més trobareu tota mena d'informació a les diferents seccions, com ara recomanacions, curiositats, cursos per a fer en línia, i com fer reclamacions, demanar ajuts, etc.
El projecte de Coronavirus Grip Notícies és un mitjà nadiu digital dirigit per l'equip de Màrqueting & Comunicació d'Openhost.

https://www.coronavirusgripe.com/


Rentat de mans, guants i SARS-CoV-2

Segons el Departament de Salut, l'ús de guants no està recomanat a la població general en les sortides al carrer, ja que la neteja adequada i freqüent de mans és més eficaç com a mesura de protecció.

Utilitzar guants durant molt de temps fa que s'embrutin i poden contaminar-se. Et pots infectar si et toques la cara amb uns guants que estiguin contaminats. Treure els guants sense contaminar-les mans no és senzill. La prevenció més eficaç és rentar-se les mans sovint, sobretot abans de sortir de casa i un cop tornem del carrer.

És recomanable utilitzar guants quan anem a comerços, quan triem fruita i verdura, tal com fèiem fins ara, abans de la COVID-19.
Aquest vídeo del departament de Salut de la Generalitat ho aclareix en dos minuts.

Algunes regions de l'estat passen a la fase 1 de desconfinament a partir de dilluns, 11 de maig

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicat aquest dissabte, 9 de maig,  l'ordre que regula la flexibilització de les mesures de restricció de moviments i activitats de la fase 1 del pla de desescalada, que s'estendrà a partir de dilluns per bona part del territori i una mica més de la meitat de la població.Catalunya, Madrid i Castella Lleó, amb algunes petites excepcions, continuen a la fase 0.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-S-2020-129.pdf

El coronavirus, els cignes negres i els rinoceronts grisos

La revista Mètode publica aquest mes de maig, entre d'altres, aquest interessant article de reflexió sobre la covid-19 del Dr. Joandomènec Ros, Catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona).

"Aquests dies encara cueja el debat sobre si els científics han de dictar la política (sanitària, en relació amb la pandèmia desfermada pel coronavirus) o s’han de limitar a assessorar i han de ser els polítics els que, convenientment ensinistrats, facin les lleis i organitzin la logística per resoldre aquesta i altres problemàtiques de base científica. La meva experiència de molts anys d’assessorar polítics nostrats i forans sobre temes de medi ambient m’ha ensenyat que a aquest dilema li falta una faceta."
joandmènec Ros

Veure article
Guia de mesures adoptades per fer front al coronavirus Covid-19 a L'Hospitalet

L'Ajuntament de L'Hospitalet ha publicat aquesta guia on s'expliquen les mesures de tipus, social, sanitari, educatiu, econòmic, cultural, etc.
Les podeu consultar a aquest enllaç. https://lh-on.cat/documents/MESURES_covid_2020_CAT.pdf

També us podeu descarregar un cartell amb les recomanacions per a l’obertura d’establiments, locals i comerços de menys de 400 m2 a: CARTELL

Trobareu tota la informació actualitzada sobre la covid-19 a L'Hospitalet a: https://coronavirus.l-h.cat/

"Història d'un assaig", un documental en confinament

Ahir el programa Sense Ficció de TV3 va emetre aquest documental que  mostra com en les actuals circumstàncies es porta a terme un assaig clínic per a poder combatre la covid-19.
Seguiment de l'assaig clínic pioner que s'ha posat en marxa a l'Hospital Germans Trias i Pujol, dirigit pel Dr. Oriol Mitjà. L'equip del documental ha obtingut un accés exclusiu als equips que lidera i coordina.

Veure documental:

Un modelo matemático propuesto hace un siglo y sus versiones modernas están ayudando a frenar la propagación de la COVID-19.

Podeu llegir aquest article en obert publicat a la revista Investigación i Ciencia del mes de maig.
En aquest article, Bartolo Luque, físic i professor de matemàtiques de la Universitat Politécnica de Madrid; Fernando Ballesteros, físic de l'Observatorio Astronómico de la UV, i Octavio Miramontes, físic i investigador de la UNAM, expliquen com funcionen els models per a seguir l'evolució d'una pandemia.

Veure article


El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat les normes de desconfinament de la fase 0

A partir d'avui dilluns poden obrir el petit comerç i les perruqueries, i es podrà recollir menjar preparat als bars i restaurants. Tot amb unes estrictes mesures de protecció.

Les condicions generals d'obertura són:  Podran obrir els negocis de menys de 400 metres quadrats. Sempre amb reserva prèvia.
Es poden recollir les comandes fetes per telèfon o per internet.
Horari preferent per a la gent gran.
El local s'ha de netejar dos cops al dia i els uniformes cada dia.
Cal garantir la distància de seguretat entre venedor i client. Si no és possible, s'han d'instal·lar mampares.
Si algú s'ha d'esperar, ho ha de fer fora de la botiga.
Els comerços hauran d'oferir a l'entrada gel hidroalcohòlic.


Disposició 4767 del BOE que regula com es pot sortir a passejar i a fer esport a partir del 2 de maig

Avui divendres s'ha publicat l'ordre ministerial al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) on es detallen totes les condicions en què es pot sortir a passejar i a fer esport a partir del 2 de maig.
Franges horàries
:

De 6.00 a 10.00 h i de 20.00 a 23.00 h
Passejades i pràctica d'esport individual per a adolescents de 14 a 18 anys i adults fins a setanta anys sense problemes de mobilitat. Es podrà passejar amb una persona amb la qual convivim, com a màxim a un kilòmetre del domicili.

De 10.00 a 12.00 h i de 19 .00a 20.00 h
Més grans de setanta anys i persones dependents que requereixin sortir acompanyades d'un cuidador.

De 12.00 a 19.00 h
Menors de catorze anys. Un cop al dia durant una hora com a màxim. Fins a tres menors acompanyats d'un adult.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf

La cursa per a les vacunes contra el coronavirus: una guia gràfica

La prestigiosa revista científica Nature ha publicat amb data 28 d'abril les vuit maneres en què els científics esperen proporcionar immunitat a SARS-CoV-2.


Els equips de recerca en empreses i universitats de tot el món estan desenvolupant més de 90 vacunes contra SARS-CoV-2. Els investigadors estan estudiant diferents tecnologies, algunes de les quals no s'havien utilitzat abans en una vacuna amb llicència. Almenys sis grups ja han començat a injectar formulacions a voluntaris en assaigs de seguretat; d’altres han començat a provar en animals. La guia gràfica de Nature explica cada disseny de la vacuna.

Veieu l'article:

Comunicat de L'Associació Espanyola de Pediatria

L'Associació Espanyola de Pediatria, AEP ha remès un comunicat intern als professionals pediatres i altres metges, amb el títol "Alerta sobre casos de xoc pediàtric" i volen aclarir algunes qüestions que podeu veure en el següent enllaç.

https://www.aeped.es/noticias/informacion-las-familias-respecto-al-comunicado-interno-alerta-sobre-casos-shock-pediatrico


Recomanacions per donar suport emocional a nens, nenes

Des de l'associació  REA  donen suport a les famílies en la crisi COVID-19 i han realitzat diverses infografies amb material que pot ser del vostre interès.
A més a més, a la seva pàgina trobareu moltíssims recursos de suport a les famílies.

http://www.asociacionrea.org/
Infografia sobre el SARS-CoV-2


La col·laboració entre Joan Carles Escolano i la Dra. Gemma Marfany de la Universitat de Barcelona ha fet possible la versió catalana d'aquesta infografia divulgativa i rigorosament científica  que podeu descarregar a 1-47c3-905f-8fff1cf501c1.filesusr.com/ugd/e386dc_9c7
Compartiu-la!


Llibre gratuït: 123 preguntes sobre el coronavirus

A la web: https://boticariagarcia.com/ us podreu descarregar aquest llibre de forma completament gratuïta. És un recull de tota mena d'informació sobre el SARS-CoV-2. El llibre està organitzat en format: pregunta-resposta, de manera molt senzilla i amena, però alhora amb moltíssim rigor.
També podeu donar una ullada a la interessant web Boticaria García, on trobareu tota mena d'articles relacionats amb la salut, la nutrició i més.

https://boticariagarcia.com/