Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Alerta de rebrot a L'Hospitalet

S’ha detectat als barris del nord de L’Hospitalet, concretament a Collblanc, la Torrassa i les Planes, un increment de nous casos de coronavirus que obliga a reforçar les mesures de protecció.

L'ús de mascareta és obligatori en tots els espais públics tant oberts com tancats i la seva no utilització serà sancionada. 
Des del 12 de juliol, les zones esportives a l'aire lliure resten tancades i el seu ús prohibit.
https://coronavirus.l-h.cat/coronavirus.aspx

A partir de demà, 9 de juliol, la mascareta serà obligatòria a l’aire lliure a Catalunya

Obligatorietat de portar mascareta: per a totes les persones majors de sis anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.

A la via pública i en espais exteriors.
En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic.
Al transport públic.

No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.

L'ús obligatori de la mascareta inclou als majors de sis anys. L'
incompliment podrà ser sancionat amb una multa de 100 euros.

Webinars divulgatius del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Al canal de Youtube del CSIC podeu trobar les últimes videoconferències realitzades per aquest organisme d'investigació i que han tractat sobre el confinament, l'impacte social de la pandèmia o el seu tractament i les vacunes, entre altres temes.

Avui, 1 de juliol, a les 20.15 hores  podeu veure la conferència "Salut y Medioambiente: Un binomio inseparable". També podeu recuperar totes les xerrades anteriors. 
https://www.youtube.com/channel/UCCzO-Rkos3KuKOfssqcjaqw