Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març

El BOE publica les mesures de confinament total pel coronavirus.
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la Covid-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf


Voluntariat per participar en Estudi Clínic COVID-19

Assaig clínic, liderat pel Dr. Oriol Mitjà i el Dr. Bonaventura Clotet, que pretén frenar la transmissió del virus.

L’emergència COVID-19 exigeix el desenvolupament urgent de noves estratègies per protegir treballadors sanitaris, persones d’alt risc i els seus contactes propers. Sabem que el virus és altament transmissible, i que una persona infectada l’encomana al 15%-20% els seus contactes. 

Des de la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses estem coordinant un assaig dirigit a validar una estratègia anomenada “profilaxi postexposició”: administrem hidroxicloroquina, un medicament antiviral, a contactes propers d'un cas positiu. La hipòtesi de partida de l'estudi és que el tractament reduirà el nombre d’aquests contactes que desenvoluparan la infecció.

https://www.estudicovid19.org/https://www.estudicovid19.org/participa

Campanya #JoEmCorono

Des de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), la Fundació Lluita contra la Sida i l'Institut d'Investigació de la Sida IrsiCaixa es treballa de forma incansable per lluitar contra la pandèmia a curt i llarg termini.
D'una banda, el Dr. Bonaventura Clotet i el Dr. Oriol Mitjà lideren un assaig clínic que pretén frenar la transmissió de virus. D'altra banda, els doctors Bonaventura Clotet, Roger Paredes, Julià Blanco, Jorge Carrillo i Nuria Izquierdo treballen en un projecte conjunt amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC), l'IRTA-CReSA i Grifols, que té com a objectiu desenvolupar fàrmacs, anticossos i una vacuna contra el nou coronavirus i altres futures amenaces similars.

La contribució d'ISGlobal per a vèncer la COVID-19


El virus SARs-CoV-2 ha sacsejat amb força tota la societat, amenaçant seriosament la salut de les persones i l'economia a nivell global. En aquest context i atès el seu caràcter investigador i translacional, l'Institut de Salut Global de Barcelona ha establert la lluita contra la COVID-19 com a línia d'actuació prioritària.

L’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és el fruit d’una aliança innovadora entre "la Caixa" i institucions acadèmiques i governamentals per contribuir a l’esforç de la comunitat internacional amb l’objectiu d’afrontar els rèptes de la salut en un món globalitzat.

ISGlobal consolida un node d'excel·lència basat en la recerca que té el seu origen als àmbits hospitalaris (Hospital Clínic i Parc de Salut MAR) i acadèmic (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) i que al camp de la salut acumula global més de 30 anys d'experiència.


Científics de l'CSIC treballen en una vacuna pel covid-19

Un grup d'investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) amb experiència en el desenvolupament de vacunes enfront de VIH, l'Ebola, el Zika o el chikungunya centra els seus esforços en una vacuna per al nou coronavirus SARS-CoV-2. L'estratègia de l'equip del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) que lidera el científic Mariano Esteban consisteix a generar vectors virals basats en una modificació de virus Vaccinia o virus vacuna, usat en l'eradicació de la verola.

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/cientificos-del-csic-trabajan-en-una-vacuna-para-el-coronavirus-partir-del-virus

Imatge a el microscopi de virus Vaccinia. / CDC / Cynthia Goldsmith

Seguiment d'incidència del COVID-19 de la John Hopkins

El Centre per a la Ciència i l'enginyeria de sistemes (CSSE) és un col·lectiu de recerca ubicat dins del Departament d'Enginyeria Civil i de Sistemes (CASE) de la Universitat Johns Hopkins.

Realitzen un seguiment de la difusió COVID-19 en temps real en un tauler interactiu amb les dades disponibles per a la seva descàrrega. També estan creant un model de la propagació del virus.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6La carrera contrarreloj frente al nuevo coronavirus

La revista Investigación i Ciència publicarà el pròxim més d'abril una sèrie d'articles dedicats al coronavirus SARS-CoV-2. Podeu veure un dels articles en obert, a càrrec de Marta Consuegra Fernández, Doctora en biomedicina, és investigadora, redactora científica i professora de l'màster de Comunicació Especialitzada a la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona.

https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/el-nuevo-coronavirus-796/la-carrera-contrarreloj-frente-al-nuevo-coronavirus-18464