Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març

El BOE publica les mesures de confinament total pel coronavirus.
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la Covid-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada